Samen werken aan een positieve toekomst voor uw kind

Welkom bij Orthopedagogiekpraktijk Alana

Orthopedagogiekpraktijk Alana is een kleinschalige praktijk die laagdrempelig te werk gaat in een huiselijke sfeer zodat kinderen zich snel op hun gemak voelen. Er wordt professionele begeleiding op maat geboden voor kinderen, jongeren en ouders/verzorgers. Er wordt oplossingsgericht gewerkt. Oplossingsgericht werken is een positieve werkmethode. Er wordt gekeken hoe de hulpvraag beantwoord kan worden, wat iemand hier zelf voor kan doen en waarvoor diegene anderen om ondersteuning kan vragen. Er wordt gekeken naar de eigen kracht. 

Logo symboliek

Een vlinder staat voor verandering, groei en ontwikkeling. De overgang van rups tot prachtige vlinder staat voor kracht. In veel culturen wordt dit gezien als de ziel die overgaat en bevrijding ervaart door verandering, ook wel een spirituele transformatie. 

In de vleugels van de vlinder staat een levensboom: Tree of life. Ook deze staat symbool voor kracht, groei en ontwikkeling. De wortels staan voor het verleden en de groei van de boom staat voor de toekomst. De boom staat symbool voor ons en alles om ons heen waarmee we verbonden zijn.

Deze beide symbolieken komen terug in Orthopedagogiekpraktijk Alana door samen te werken aan groei en ontwikkeling. Er wordt gezocht naar de kracht in het kind/jongere/ouder(s)/verzorger(s) en daarnaast worden belangrijke mensen in hun omgeving ingezet om verandering, groei en ontwikkeling te bevorderen. Op die manier ontpopt diegene en kan er bevrijding ervaren worden.

Doelgroep

Gedragsproblemen

Aandachts- en concentratieproblemen

(vermoedens van) AD(H)D

Sociale en/of emotionele problemen

Problemen in het zelfvertrouwen

Pesten (gepest worden of de pester zijn)

Angsten

(vermoedens van) Autismespectrumstoornis/ASS

(vermoedens van) Hoogsensitiviteit

Ontwikkelingsvoorsprong

(vermoedens van) Hoogbegaafdheid

Opvoedkundige uitdagingen

Diensten

Diagnostisch onderzoek

Met diagnostisch onderzoek wordt de hulpvraag van uw kind/jouzelf in kaart gebracht en wordt onderzocht wat nodig is, zodat er op maat ondersteuning en advies kan volgen.

Individuele begeleiding

De individuele begeleiding is afgestemd op de specifieke behoeften van uw kind/jouzelf, om zo tot optimale ontwikkeling te kunnen komen.

Ouderbegeleiding

Ouders/verzorgers wordt opvoedingsondersteuning en handvatten aangeboden om beter om te gaan met de uitdagingen die ervaren worden in de opvoeding.

Peergroep

Peergroep voor peuters en kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong of (vermoedens van) hoogbegaafdheid.

Veelgestelde vragen

Welke leeftijdsgroepen vallen onder uw praktijk?

Orthopedagogiekpraktijk Alana richt zich op kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun ouders/verzorgers of andere belangrijke mensen om hen heen.

Kan ik mij als ouder/volwassenen met het vermoeden van hoogbegaafdheid ook laten testen?

Het komt vaak voor dat ouders van hoogbegaafde kinderen zelf ook hoogbegaafd blijken te zijn. Zeker als zij zijnskenmerken herkennen. Daarom biedt Orthopedagogiekpraktijk Alana ook aan ouders/volwassenen de mogelijkheid om een intelligentietest (WAIS-IV-NL) te laten afnemen.

Biedt u ook ouderbegeleiding aan?

Ja, Orthopedagogiekpraktijk Alana biedt diverse vormen van ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning aan. Ouderbegeleiding is bovendien een essentieel onderdeel van begeleiding van kinderen, om het meest optimale resultaat van groei en ontwikkeling te helpen behalen.

Wordt de zorg aangeboden door Orthopedagogiekpraktijk Alana vergoed?

Op dit moment is Orthopedagogiekpraktijk Alana een particuliere praktijk. Dit houdt in dat er geen verwijzing nodig is van de huisarts/gemeente/andere zorgprofessional en u direct zelf contact kunt opnemen. De zorg wordt daarom ook niet vergoed en moet door uzelf betaald worden.

Over mij

Ik ben Alana, orthopedagoog MSc en trotse oprichter en eigenaar van Orthopedagogiekpraktijk Alana. Van jongs af aan weet ik dat ik met kinderen wil werken die tegen uitdagingen/problemen aanlopen. Er woonde vroeger een mevrouw vlak bij mij in de buurt die pleegkinderen opving, hierdoor kwam ik toen ik klein was al kinderen met bepaalde problemen tegen en ik wilde toen al graag helpen. Ik ben na het voortgezet onderwijs een hbo-bachelor opleiding tot Jeugdhulpverlener gaan volgen waarbij ik vanaf de start praktijkervaring heb opgedaan in het werken met kinderen, jongeren en ouders/verzorgers. Vervolgens heb ik de universitaire premaster en master Orthopedagogiek behaald. Mijn passie ligt bij kinderen en ouders/verzorgers helpen begrijpen wat er in het kind omgaat en hier beter mee om leren gaan. Om dit te bereiken zet ik mijn expertise in en daarnaast mijn rol als moeder, dochter, vrouw en vriendin. Ik geloof dat het belangrijk is om binnen je netwerk steun te vragen als je tegen uitdagingen/problemen aanloopt. Ik kijk vanuit verschillende invalshoeken en zal ook de omgeving van het kind/jongere bij de begeleiding betrekken.
"It takes a village to raise a child" (Afrikaans gezegde).