Werkwijze

Aanmelding

U meldt uw kind/jouzelf aan via onderstaande aanmeldbutton of door contact op te nemen via het e-mailadres: orthopedagogiekalana.nl

Ik neem dan zo snel mogelijk (gemiddeld binnen 3 werkdagen) contact met jullie/jou op om een kennismakingsgesprek in te plannen, dit gesprek vindt telefonisch of online via videobellen plaats.

Kennismaking

In het kennismakingsgesprek (telefonisch of online) leren we elkaar beter kennen, wordt de hulpvraag besproken en wordt gekeken of u op de goede plek bent voor de hulp die u zoekt. Een kennismakingsgesprek duurt ongeveer een kwartier en is vrijblijvend.

Intake

Tijdens de intake wordt informatie verzameld over de hulpvraag. De problemen of klachten die ouders/verzorgers en/of het kind/jongere zelf ervaren worden in kaart gebracht. We maken samen een plan op maat. In dit plan staat inhoudelijk beschreven wat voor traject we samen aangaan, voor welke duur en met welke frequentie.

Plan uitvoeren

Als het plan rond is start de individuele begeleiding van het kind/jouzelf en ouderbegeleiding. De voorkeur heeft dat er naast individuele begeleiding altijd (online) ouderbegeleiding plaatsvindt (door middel van gesprekken), omdat de rol van ouders/verzorgers bij de ontwikkeling van kinderen van belang is. Het is ook mogelijk dat er gesprekken met ouders/verzorgers en kind plaatsvinden of met het hele gezin. Tijdens het gehele proces kunt u vragen stellen. Tijdens de individuele begeleiding van het kind/jouzelf zullen we eerst kennismaken, vervolgens ga ik door middel van verschillende activiteiten met uw kind/jouzelf werken aan het plan. Activiteiten kunnen bestaan uit: gesprekken in de kantoorruimte of tijdens een wandeling buiten, oefeningen, spellen.

Evaluatie

Tijdens de begeleiding vinden regelmatig evaluaties plaats over de voortgang om te bepalen of we nog op de goede weg zijn of dat er aanpassingen aan het plan nodig zijn.

Eindgesprek

Als het plan doorlopen is en we gaan afronden vindt er een eindgesprek plaats waarin de voortgang en resultaten besproken worden. In dit gesprek kunnen successen gevierd worden, bespreken we resterende zorgen en kan indien nodig doorverwijzing plaatsvinden voor verdere ondersteuning. Tijdens het eindgesprek ontvangen jullie een verslag met informatie over het gehele traject dat is doorlopen.

 

Tijdens de begeleiding maak ik gebruik van onder andere oplossingsgericht werken. Dit is een positieve methode. Er wordt gekeken hoe het probleem opgelost kan worden, wat iemand hier zelf voor kan doen en waar diegene anderen om een bijdrage kan vragen. Er wordt vooral gekeken naar de eigen kracht.


Klachtenregeling

Als u vragen of klachten heeft hoor ik dat graag zodat we samen kunnen proberen eruit te komen. Ik werk graag aan een transparante relatie en sta open voor positieve feedback.

Orthopedagogiekpraktijk Alana is aangesloten bij erisietsmisgegaan.nl.
Mochten we er samen niet uitkomen kunt u contact opnemen met deze onafhankelijke partij.