Individuele begeleiding

Individuele begeleiding bestaat uit begeleiding op maat. Deze begeleiding is een vorm van ondersteuning waarbij uw kind/jijzelf professionele één-op-één begeleiding krijgt. In deze begeleiding worden specifieke uitdagingen aangepakt, vaardigheden ontwikkeld en het algemene welzijn van uw kind/jouzelf verbeterd.

Het heeft de voorkeur dat er bij individuele begeleiding ook altijd ouderbegeleiding plaatsvindt (door middel van live gesprekken of eventueel via videobellen). De rol van ouders/verzorgers bij de ontwikkeling van kinderen is van belang. 

Als u meer wilt weten over de werkwijze kunt u op de volgende knop drukken:

Voor wat?

Gedragsproblemen

Aandachts- en concentratieproblemen

(vermoedens van) AD(H)D

Sociale en/of emotionele problemen

Problemen in het zelfvertrouwen

Pesten (gepest worden of de pester zijn)

Angsten

(vermoedens van) Autismespectrumstoornis/ASS

(vermoedens van) Hoogsensitiviteit*

Ontwikkelingsvoorsprong*

(vermoedens van) Hoogbegaafdheid*

Andere uitdagingen/problemen voor het kind/jongere zelf, thuis, op school of bij buitenschoolse activiteiten zijn altijd bespreekbaar (uitgezonderd complexe/meervoudige probleemgezinnen). 

Heeft u vragen of weet u niet wat voor begeleiding u nodig heeft? Dan geef ik graag persoonlijk advies. Of wilt u een afspraak maken?


*Hoogsensitiviteit

Wilt u meer informatie over hoogsensitiviteit?

*Ontwikkelingsvoorsprong / *Hoogbegaafdheid

Wilt u meer informatie over een ontwikkelingsvoorsprong en/of hoogbegaafdheid?