Ouderbegeleiding

Tijdens de ouderbegeleiding ontvangen ouders/verzorgers professionele ondersteuning. Het hoofddoel is ouders/verzorgers helpen begrijpen en leren omgaan met specifieke uitdagingen of problemen die zij ervaren in de opvoeding van hun kind.

  • Ouders/verzorgers krijgen inzicht in en educatie over ontwikkelingsfasen, (probleem)gedragingen, behoeftes van hun kind en effectieve opvoedingsstrategieën.
  • Ouders/verzorgers worden aangeleerd hoe zij specifieke vaardigheden en strategieën kunnen toepassen. Ouders/verzorgers wordt een begripvol luisterend oor en steun geboden.
  • Ouderbegeleiding is een essentieel onderdeel van de individuele begeleiding van kinderen, dit moedigt ouders/verzorgers aan om actief deel te nemen aan de opvoeding van hun kind en door empowerment positieve verandering in het gezin tot stand te brengen. Er wordt expertise vanuit de theorie geboden en ouders/verzorgers zijn expert met betrekking tot hun kind, daarom is samenwerken belangrijk.
  • Tijdens de ouderbegeleiding wordt ook oplossingsgericht gewerkt. Door praktische oplossingen te vinden voor de moeilijkheden die ervaren worden en door deze oplossingen toe te passen kan er positieve verandering plaatsvinden in het gezin.