Diagnostisch beschrijvend onderzoek

Intelligentieonderzoek

Heeft u interesse in:

  • Identificeren van intellectuele begaafdheid
  • Vaststellen van leer- of ontwikkelingsproblemen
  • Ondersteuning krijgen bij het opstellen van een individueel onderwijsplan
  • Verkrijgen van inzicht in de cognitief sterke en zwakke punten van een kind/jongere/uzelf

Dan kan er een intelligentieonderzoek plaatsvinden. Bij Orthopedagogiekpraktijk Alana wordt gebruik gemaakt van de Wechsler Intelligence Scale for Children-V (WISC-V-NL) voor kinderen van 6 tot 17 jaar of de Wechsler Adult Intelligence Scale-IV (WAIS-IV-NL) vanaf 16 jaar. Beide tests zijn een IQ-test waarbij de cognitieve vaardigheden van het kind, jongere of (jong)volwassenen worden beoordeeld. De test bestaat uit verschillende subtests die verschillende aspecten van cognitieve vaardigheden meten (verbaal begrip, visueel ruimtelijk inzicht, werkgeheugen, redeneervermogen en verwerkingssnelheid). Hieruit volgt een totaalscore voor algemeen intellectuele capaciteit en losse scores voor de specifieke cognitieve domeinen. De resultaten worden in een verslag verwerkt dat na afloop van de test mondeling wordt gedeeld met ouders/verzorgers en/of jongere of volwassene.

Een intelligentietest weerspiegelt slechts één onderdeel van een kind/jongere zijn/haar ontwikkeling. De resultaten moeten geïnterpreteerd worden in combinatie met andere informatie over het kind/jongere, zoals observaties, gedragsbeoordelingen en informatie van leerkrachten om een totaal beeld te krijgen van een kind/jongere. Als u een observatie door mij wilt laten doen kunt u dit tijdens de aanmelding van een intelligentieonderzoek aangeven of kunt u zich daarvoor apart aanmelden.

Vaak vragen ouders van kinderen die hoogbegaafd blijken te zijn zich af of zij zelf ook hoogbegaafd zijn, nadat ze veel kennis hebben opgedaan. Ze herkennen mogelijk (zijns)kenmerken van hoogbegaafdheid bij zichzelf en willen graag meer inzicht krijgen in hun eigen cognitieve capaciteiten. Ik bied daarom ook aan ouders de mogelijkheid om een intelligentietest te laten afnemen, de Wechsler Adult Intelligence Scale-IV (WAIS-IV-NL).

Bij het vermoeden van hoogbegaafdheid bij uw kind is het ook mogelijk om de KIQT+ (Kinder IQ-Test Plus) te laten afnemen of de WPPSI-IV-NL (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) voor jonge kinderen van 2,5 tot 7 jaar.
Bij interesse kunnen we dit bespreken.

Werkwijze

Na een intakegesprek (eventueel online), waarin de reden voor een intelligentietest wordt besproken, vindt de testafname plaats tijdens de volgende afspraak. Ideaal gezien vindt de testafname plaats in de ochtend, wanneer kinderen/jongeren/volwassenen over het algemeen het meest aandachtig zijn. De afname duurt ongeveer 2.5 uur. De afname begint met een kort gesprekje om het kind/jongere/volwassene op diens gemak te stellen, vervolgens start de test. De test wordt digitaal afgenomen op een iPad aan tafel, dit maakt het vaak extra interessant en leuk voor kinderen. Tussendoor worden pauzes ingelast en is er gelegenheid om te kletsen of kort ontspannend een spelletje te doen. De resultaten worden in een deskundig verslag verwerkt en eventueel aangevuld met adviezen. De resultaten worden vervolgens (eventueel online) nabesproken.

Prijs intelligentieonderzoek (inclusief intake, testafname, verslaglegging, nabespreking): € 655

Signaleringsonderzoek ontwikkelingsvoorsprong / hoogbegaafdheid

Ik heb de opleiding 'specialist ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid' gevolgd bij Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong (expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl). Ik heb beschikking over de signaleringsinstrumenten van Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong voor het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong bij peuters/kleuters of het signaleren van hoogbegaafdheid bij kinderen.

Ander onderzoek

Als u interesse heeft in ander onderzoek kunt u contact met mij opnemen om te bespreken wat mogelijk is.