Ontwikkelingsvoorsprong / Hoogbegaafdheid

Met mijn opleiding als orthopedagoog en eigen ervaringen (inclusief zelfstudie) heb ik al enige kennis over een ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid. Om ouders/verzorgers en kinderen nog meer te kunnen bieden heb ik in opleiding tot specialist ontwikkelingsvoorsprong/hoogbegaafdheid gevolgd bij Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong (expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl).

MEER INFORMATIE VOLGT OP DEZE PAGINA

Ontwikkelingsvoorsprong in het kort

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong ontwikkelen bepaalde vaardigheden, capaciteiten of kennis eerder dan typisch (gemiddeld) verwacht wordt voor leeftijdsgenoten. Deze voorsprong kan op verschillende gebieden voorkomen: cognitief, taalkundig, sociaal-emotioneel of motorisch. Hierbij kan gedacht worden aan kinderen die heel vroeg beginnen met praten of lopen, interesse in letters en cijfers tonen, sterk verbanden kunnen leggen wat niet past bij hun leeftijd, diepgaande interesse tonen in complexe onderwerpen. Een ontwikkelingsvoorsprong betekent niet per se dat een kind hoogbegaafd is. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in sprongen. Een ontwikkelingsvoorsprong gaat over een vroege ontwikkeling van specifieke vaardigheden die zich sneller ontwikkelt dan bij leeftijdsgenoten en hoogbegaafdheid gaat over een breed intellectuele capaciteit (oftewel uitzonderlijk hoge algemene cognitieve capaciteiten en potentieel in verschillende domeinen). Het is belangrijk om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong te ondersteunen zodat zij leren om hun potentieel volledig te benutten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Hoogbegaafdheid in het kort

Hoogbegaafdheid is een buitengewone intellectuele capaciteit. Bij kinderen is dit waar te nemen doordat het afwijkt van de gemiddelde intellectuele capaciteiten van hun leeftijdsgenoten. Kinderen die hoogbegaafd zijn hebben vaak een opvallend hoog niveau van cognitieve vaardigheden, zoals verbale vaardigheden, geheugen, redeneren, probleemoplossend vermogen en ook creatief denken. Hoogbegaafde kinderen laten vaak op breed gebied talenten zien en hebben de potentie om in meerdere gebieden uit te blinken. Hoogbegaafdheid wordt onder andere gekenmerkt door tenminste een IQ van 130 of hoger (ook al komt dit door omstandigheden niet altijd uit een test). Hoogbegaafde kinderen kunnen kenmerken en gedragingen laten zien die lijken op ADHD of ASS/autisme. Het is belangrijk om hoogbegaafdheid bij kinderen vroeg te (h)erkennen en de juiste ondersteuning te bieden zodat zij de kans krijgen om hun volledige potentieel te bereiken en kunnen bijdragen aan de samenleving. Hoogbegaafde kinderen hebben vaak meer uitdaging nodig thuis en op school. Het is van belang dat deze uitdaging gericht is op hun specifieke interesses. Hoogbegaafde kinderen kunnen zich daarnaast anders voelen, daarom is het belangrijk dat zij leren dat ze anders denken en hiermee om leren gaan zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfverzekerde individuen.

Vaak zijn hoogbegaafde kinderen ook hoogsensitief. Wilt u meer informatie over hoogsensitiviteit?


Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?